Trích dẫn

CÁC THỂ LOẠI TIN TỨC CỦA BÁO CHÍ.

Theo Nguyễn Thị Tươi – Trưởng phòng  Thư ký tòa soạn Báo Điện Biên Phu. “Tin là thể loại báo chí cơ bản, ngắn gọn nhất, cô đúc nhất, nhanh chóng nhất, kịp thời nhất, được thể hiện bằng chữ, bằng lời, bằng hình ảnh để phản ánh những sự kiện mới xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy ra có tầm quan trọng đối với xã hội, nhằm thúc đẩy và cải tạo xã hội.”

Một tác phẩm báo chí – dù chỉ là một tin vắn vài chục chữ hay một bài phóng sự dài tới hơn một nghìn chữ, mục đích cuối cùng cũng phải nhằm trả lời được những câu hỏi cơ bản có liên quan đến những con người, sự việc, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh… mà người viết muốn thông tin. Đó là Công thức 6W + H: Tiếp tục đọc

Các thể loại tin tức báo chí? Cách viết một bản tin từ thông tin có sẵn.

Advertisements